Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Λόγο - Ψυχογράφημα
κέντρο λογοθεραπείας & εργοθεραπείας


 

Η διεπιστημονική ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και εργοθεραπευτές. Είμαστε όλοι πλήρως καταρτισμένοι, ενημερωνόμαστε διαρκώς μέσα από τα πιο σύγχρονα επιμορφωτικά προγράμματα που διεξάγονται κάθε χρόνο σε εσωτερικό και εξωτερικό. Όλοι στην ομάδα μας είναι απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και μέλη επίσημων επαγγελματικών συλλόγων.
 

Η ομάδα μας αξιολογεί τις ανάγκες κάθε παιδιού μέσω ειδικά σχεδιασμένων δοκιμασιών και πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς, τον θεράποντα ιατρό και το δάσκαλο, ώστε να προάγεται η καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, μέσω μίας κοινής θεραπευτικής γραμμής. Συγκεντρώνονται έτσι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να είμαστε σε θέση να οργανώσουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, που θα οδηγήσει στην ουσιαστική αντιμετώπιση των εκάστοτε δυσκολιών.
 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας, οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους και λαμβάνουν πάντα το κατάλληλο υλικό ώστε να συνεχίσουν την εκπαίδευση στο σπίτι. Η διεπιστημονική ομάδα θεωρεί απαραίτητη την εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από υλικό ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών και με οδηγίες εφαρμογής που τους διευκολύνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η σχέση εμπιστοσύνης και η ιδιαίτερη επικοινωνία που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτών και γονέων οδηγούν στη συναισθηματική έκφραση, την μάθηση και την αυτοβελτίωση όλων των μελών.